Tietosuojapolitiikka

1 Yleistä

Tässä rekisteriselosteessa kerrotaan, kuinka EPTE Solutions Oy (myöhemmin “EPTE”) käsittelee henkilötietoja, joita se kerää ja saa EPTEn palveluiden käyttäjiltä (myöhemmin “Käyttäjä”), mukaan lukien aikaisempaan EPTEn palveluiden käyttöön liittyvää tietoa. Vierailemalla ja/tai käyttämällä tai rekisteröitymällä EPTEn www-sivustolla Käyttäjä hyväksyy tämän rekisteriselosteen sisällön. Tietojen käyttö tai luovuttaminen tapahtuu sillä ehdolla, että Käyttäjä hyväksyy tämän rekisteriselosteen kokonaisuudessaan. Tämä rekisteriseloste ei koske sellaisten yhtiöiden käytäntöjä, joita EPTE ei omista tai hallitse, tai henkilöitä, joita EPTE ei työllistä tai johda. Tämä rekisteriseloste koskee kaikkia EPTEn hallinnoimia www-sivustoja. EPTEn www-sivustolla voi olla erityisehtoja. Tämä rekisteriseloste on keskeisen osa sellaisia ehtoja. Mikäli rekisteriselosteessa ja erityisehdoissa on ristiriitaisuuksia, jälkimmäiset menevät tämän rekisteriselosteen edelle. EPTE arvostaa Käyttäjän yksityisyyttä ja noudattaa Suomen henkilötietolainsäädäntöä.

2 Tietojen keruu ja käyttö

2.1 Henkilötiedot

Henkilötiedot ovat tietoja Käyttäjästä, joista tämä on tunnistettavissa, kuten Käyttäjän nimi, osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero, ja jotka eivät muuten ole julkisesti saatavilla. EPTE kerää henkilötietoja Käyttäjän rekisteröityessä EPTEn palveluihin, Käyttäjän käyttäessä EPTEn palveluja, Käyttäjän vieraillessa EPTEn sivuilla tai tiettyjen EPTEn yhteistyökumppaneiden sivuilla tai Käyttäjän ottaessa osaa kampanjoihin. EPTE voi yhdistää tietoja, joita sillä on Käyttäjästä, tietoihin, joita se saa liikekumppaneilta tai muilta yrityksiltä. Käyttäjän rekisteröityessä EPTE kysyy tietoja kuten Käyttäjän nimeä, sähköpostiosoitetta, ja yrityksen nimeä. Käyttäjän rekisteröidyttyä EPTEn palveluihin ja kirjauduttua sisään sen palveluihin, Käyttäjä ei ole anonyymi EPTElle. EPTE kerää tietoja Käyttäjän liiketoimista EPTEn ja joidenkin EPTEn liikekumppaneiden kanssa. EPTE saa ja tallentaa automaattisesti tietoja serverilokeihinsa Käyttäjän selaimesta, mukaan lukien sen IP-osoitteen, EPTEn evästetiedot ja sivun käyttäjäpyynnöt. EPTE käyttää tietoja seuraaviin tarkoituksiin: toteuttaakseen Käyttäjän palvelupyynnöt, räätälöidäkseen Käyttäjälle saatavilla olevia mainoksia ja sisältöä, parantaakseen EPTEn palveluja, ottaakseen yhteyttä Käyttäjään, tehdäkseen tutkimusta ja tuottaakseen anonyymiä raportointia sisäisille ja ulkoisille asiakkaille.

2.2 Henkilötietojen jakaminen ja luovuttaminen

EPTE ei saa vuokrata, myydä tai jakaa Käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille tai riippumattomille yrityksille muutoin kuin toimittaakseen Käyttäjän pyytämiä palveluja, EPTEn saatua Käyttäjältä luvan, tai seuraavissa tapauksissa: 1. EPTE luovuttaa tiedot luotetuille kumppaneille, jotka työskentelevät EPTEn puolesta tai EPTEn kanssa salassapitosopimuksen alla. Nämä yritykset saavat käyttää Käyttäjän henkilötietoja auttaakseen Movrniumia viestittämään Käyttäjälle EPTEn ja sen markkinointikumppaneiden tarjoamista tarjouksista. Näillä yrityksillä ei kuitenkaan ole itsenäistä oikeutta jakaa näitä tietoja; 2. EPTE vastaa haasteisiin, oikeuden päätöksiin, oikeudellisiin prosesseihin tai saadakseen oikeutta tai puolustautuakseen oikeudellisia vaateita vastaan; 3. EPTE uskoo tietojen jakamisen olevan välttämätöntä laittomuuksien, epäiltyjen petosten, tilanteiden, joissa henkilön fyysistä turvaa mahdollisesti uhataan, ja EPTEn käyttöehtojen rikkomisen tutkimiseksi, estämiseksi ja niitä vastaan toimimiseksi, tai muutoin lain vaatimusten mukaisesti. EPTE saa näyttää henkilötietojen perusteella kohdistettuja mainoksia ilmaiskäyttäjille. Käyttäjän jakaessa tai antaessa tehtäviä jollekulle toiselle, Käyttäjä voi paljastaa omia tai toisen henkilön yhteystietoja. EPTE ei vastaa millään tavalla tällaisesta tietojen paljastamisesta.

2.3 Talous- ja laskutustietojen kerääminen ja käyttö

EPTE saa kerätä Käyttäjän talous- ja laskutustietoja, kuten luotto- tai pankkikortin numeron ja laskutusnimen ja -osoitteen. Kaikkia EPTEn palveluidensa kautta keräämiä talous- ja laskutustietoja käytetään vain käytön laskuttamiseen tai mahdollisten käyttäjien luottotietojen tarkistamiseen. EPTE ei käytä näitä laskutustietoja markkinointi- tai kampanjatarkoituksiin. EPTE voi käyttää kolmansia osapuolia laskutuksen hoitamiseen. Lukuun ottamatta EPTEn käyttöehdoissa ja tässä rekisteriselosteessa ilmi tuotuja tapauksia EPTE ei paljasta näitä tietoja millekään kolmansille osapuolille, jotka eivät osallistu laskuttamiseen tai EPTEn saatavien perimiseen.

2.4 Palveluun talletetut tiedot

Palvelun Käyttäjä tulee käyttämään EPTEn www-sivustoa tallentamiseen. EPTE ei saa tarkastaa, jakaa, levittää, tulostaa tai viitata mihinkään sellaiseen käyttäjätietoon lukuun ottamatta palvelun käyttöehdoissa mainituissa tapauksissa, lain niin vaatiessa tai Käyttäjän ohjeiden mukaisesti. Yksittäisiä tietoja voidaan ajoittain katsoa tai käyttää ongelman, tukiasian tai epäillyn palvelun käyttöehtojen rikkomisen selvittämiseksi, tai lain niin vaatiessa. Käyttäjä vastaa rekisteröinti- ja salasanatietojensa salassapidosta.

2.5 Kootut tiedot

EPTE saa myös kerätä tiettyjä tietoja, kuten internetosoitteita, www-sivustonsa vierailijoista ja käyttäjistä. Näitä tietoja käytetään, jotta EPTE voi paremmin hallinnoida palvelua, diagnosoida teknisiä ongelmia, hallinnoida sivustoa ja palvelua, löytää parannuksia, sekä tarjota parempaa asiakaspalvelua. EPTE saa myös jäljittää ja analysoida vierailijoidensa ja käyttäjiensä tunnistamatonta ja koottua käyttöä ja volyymiä, mukaan lukien profiilitietoja, tilitietoja ja selaintyyppejä, jotka se saa jakaa kolmansille osapuolille

3 Evästeet

3.1 EPTEn evästeet

EPTE saa lähettää evästeitä Käyttäjän tietokoneelle tämän mennessä EPTEn www-sivustolle. Evästeet ovat Käyttäjän selaimen Käyttäjän tietokoneen kovalevylle tallentamia tiedostoja Käyttäjän vieraillessa www-sivustolla. EPTE käyttää evästeitä Käyttäjän varmentamiseksi, aikaa säästävien oikoteiden ja mieltymysten tarjoamiseksi ja toistuvien samaa tietoa hakevien pyyntöjen välttämiseksi.

3.2 Kolmansien osapuolten evästeet

EPTE saa aika ajoin tilata kolmansilta osapuolilta www-sivustonsa vierailijoiden tunnistamattoman käytön ja volyymin tilastotietojen seurantaa ja analysointia EPTEn www-sivuston hallinnoimiseksi ja sen laadun parantamiseksi. Tällaiset kolmannet osapuolet saavat käyttää evästeitä vierailijoiden käyttäytymisen seuraamiseksi. Tällaisia evästeitä ei käytetä yksittäisten www-sivuston vierailijoiden yhdistämiseksi mihinkään tunnistettaviin henkilötietoihin. EPTE saa käyttää kolmansien osapuolten webseurantaa voidakseen analysoida, mihin vierailijat menevät ja mitä he tekevät vieraillessaan EPTEn www-sivustolla. Seurantavalvoja (Tracking Administrator) saa myös käyttää anonyymiä tietoa Käyttäjän vierailuista EPTEn ja muiden www-sivustojen sivuille parantaakseen tuotteitaan ja palveluitaan ja tarjotakseen Käyttäjää kiinnostavien tuotteiden ja palveluiden mainoksia.

4 Käyttäjätietojen korjaus ja päivitys

Mikään tässä rekisteriselosteessa ei rajoita Käyttäjän oikeuksia tarkistaa, poistaa tai korjata mitä tahansa henkilötietoja kulloinkin sovellettavan henkilötietolain vaatimusten mukaisesti. Tarkistamisen, korjaamisen ja päivittämisen voi tehdä EPTEn www-sivuston kautta.

5 Vastuunrajoitus

EPTE ei takaa tällä rekisteriselosteella virheetöntä toimintaa. EPTE ei välttämättä aina huomaa tahatonta yksityisyyden loukkausta, vaikka pyrkiikin olemaan tarkka asian kanssa. EPTE ei vastaa mistään vahingosta, mukaan lukien satunnaisesta, välillisestä tai rangaistavasta vahingosta liittyen tähän rekisteriselosteeseen, sen toteuttamisesta tai siinä selostettavista käytännöistä, oli se sitten itse tai kolmannen osapuolen aiheuttama, enempää kuin mitä Käyttäjä on maksanut EPTElle sen palveluista edeltävien kolmen kuukauden aikana.

6 Lain vaatimat paljastamiset

EPTE pidättää itsellään oikeuden paljastaa minkä tahansa keräämänsä tiedon, mukaan lukien Käyttäjän yksityisyyden tunnistavan tiedon, mikäli laki niin vaatii tai hallituksen tai lainvalvonnan pyynnöstä.

7 Yhdistymiset ja yritysostot

Siinä tapauksessa, että toinen yritys ostaa EPTEn tai osan sen varoista, mikä tahansa EPTEn keräämä ja/tai tässä rekisteriselosteessa kuvattu tieto, mukaan lukien asiakas- ja yksityisyyden tunnistava tieto, voi olla siirrettävien varojen joukossa.

8 Alihankkijoiden käyttö

EPTE varaa itselleen oikeuden käyttää ulkopuolisia alihankkijoita palveluiden toteuttamiseksi sen puolesta (esimerkiksi teknisen tuen tarjoaminen, uusien tuotteiden tai palveluiden tuottaminen tai laskutus ja perintä). Aika ajoin EPTE saa paljastaa tarkoituksenmukaisia yksityisyyden tunnistavia tietoja Käyttäjästä EPTE alihankkijoille, jotta ne voivat tarjota näitä erityispalveluja EPTEn puolesta.

9 Linkit kolmansien osapuolten www-sivustoille

EPTEn www-sivustolla saattaa olla linkkejä muihin sivustoihin ja sovelluksiin. EPTE ei vastaa näiden sivustojen tai sovellusten yksityisyydensuojasta tai sisällöstä, ei tarkasta niiden yksityisyydensuojaa tai rekisteriselostetta, eikä vastaa minkään tiedon yksityisyydestä, jota Käyttäjä paljastaa EPTEn sivuston ulkopuolella.

10 Muutokset tähän Tietosuojapolitiikkaan

EPTEilla on oikeus muuttaa tai muokata tätä rekisteriselostetta ilman Käyttäjän tai kolmannen osapuolen lupaa. EPTE tiedottaa kaikista tämän rekisteriselosteen muutoksista julkaisemalla ne www-sivustollaan. Kaikki kysymykset koskien tätä rekisteriselostetta voi lähettää EPTElle sähköpostitse osoitteeseen:
asiakaspalvelu@tankkaus.com

EPTE Solutions Oy
2335711-7
Mäkelänkatu 62
00520 HELSINKI

Hallinnoi keskitetysti ajoneuvojesi tietoja, kuluja ja kulutusta webissä ja kännykälläsi