14.04.2024
Ei
95E10
2,098
14.04.2024
Ei
95E10
1,874
14.04.2024
Ei
95E10
1,885
11.04.2024
Kangasala
Diesel
1,746
14.04.2024
Ei
95E10
2,029
11.04.2024
Pirkkala
Diesel
1,819
14.04.2024
Ei
95E10
1,966
14.04.2024
Ei
95E10
1,905
14.04.2024
Ei
95E10
2,099
14.04.2024
Ei
95E10
1,995
14.04.2024
Ei
95E10
1,978
14.04.2024
Ei
95E10
2,14
11.04.2024
Kangasala
Diesel
2,079
11.04.2024
Tampere
Diesel
1,994
14.04.2024
Ei
95E10
2,109
11.04.2024
Kangasala
Diesel
2,039
14.04.2024
Ei
95E10
1,9
09.04.2024
Tampere
98E05
1,449
09.04.2024
Kangasala
98E05
1,483
11.04.2024
Kangasala
Diesel
2,009